Bant konveyörler; sürekli malzeme iletimi ve birçok uygulama alanları içinde en elverişli sistemi oluştururlar. Bant konveyörleri, taşınacak ürünün yatay veya eğimli olarak iletimini sağlar. Günümüzde demir çelik fabrikalarında, çimento fabrikalarında, maden ocaklarında, termik santrallerde ve daha bir çok alanda çeşitli malzemelerin taşınmasında tercih edilen taşıma ekipmanı bant konveyörlerdir.
Yüksek taşıma kapasitesi, uzun mesafelere yük taşıma olanağı, transport yolunun kavisli olabilmesi, basit tasarımı, hafif yapısı, güvenilir işletme gibi özellikler bantlı konveyörleri en çok kullanılan transport makinası durumuna getirmiştir. Taşınan malzemeler kuru veya ıslak, toz halindeki hububatta olduğu gibi tane veya kömürde olduğu gibi parça halinde olabilir.

Bantlı konveyörler esas itibariyle iki kasnak arasında gerilmiş ve rulolarla desteklenmiş uçsuz bir banttan ibarettir. Normal olarak bandın üst yüzü malzemenin naklinde kullanılmakla beraber dönüş kolundan istifade edilen konveyörler de vardır.
Malzemenin yüklemesi ve boşaltılması konveyör boyunca herhangi bir noktada yapılabilir. Daha önce belirtildiği gibi mesafeler uzun ve kapasite büyük olursa bantlı konveyör uygun malzemenin naklinde en ekonomik çözümü sağlar.

Büyük kapasitede yığma malzemenin sürekli olarak uzun mesafelere yatay veya az meyille iletimi söz konusu olduğu zaman, genellikle bantlı konveyörler en uygun çözüm olmaktadır.  Bu tip konveyörlerle kuru veya ıslak her türlü malzeme taşıyabilmektedirler. Bantlı konveyörler günümüzde özellikle maden cevherleri, kömür, kum ve tahıl gibi yığma malzemelerin iletiminde başarılı bir uygulama alanı bulmuştur.
İletilecek malzeme bir veya birkaç tambur tarafından hareket ettirilen bant tarafından taşınır.

Bantlı konveyörlerin başlıca kullanım alanları:
Maden ocakları, Cevher hazırlama tesisleri, Dökümhanelerde kum hazırlama tesisleri, Termik santraller, Liman yükleme ve boşaltma tesisleri, Büyük inşaat şantiyeleri, Hafriyat ve beton hazırlama tesislerinde, Kimya, kağıt, çimento ve şeker sanayinde, Tahıl silolarında, Bir bantlı konveyörün ana elamanları genel olarak tahrik kısmı, gerdirme kısmı, ara gövdeler, konveyör bandı, konveyör rulolarından oluşmaktadır.